Experiència Professional

Psicòleg i Educador Familiar
    Des de 1999 treballant en clínica privada i diferents projectes municipals per ajuntaments de la província de València i Castelló, sempre amb joves i des d'una perspectiva sistèmica.
    Aquest treball ha estat dirigit a ajudar a les famílies en la resolució de conflictes, assolir tècniques de negociació, així com extingir conductes disocials com l'absentisme escolar, addiccions, dificultats en la socialització, actituds violentes o incompliment de normes de convivència.

Mediador Familiar
     Com a mediador l'objectiu ha estat trobar espais comuns durant les negociacions per tal de facilitar l'enteniment entre els diferents membres de les famílies. Diferenciar entre el que ens és necessari i el que és posicionament enfront del conflicte.

Escoles de Pares i Mares
     Crear un espai on les famílies puguen resoldre dubtes educatius. Crear un espai on les famílies es senten recolzades. Facilitar informació de les diferents etapes evolutives per les quals estan passant els seus fills i filles.

Docent
     Formació per a professionals que han de treballar amb joves: Etapes evolutives, resolució de conflictes, comunicació, dinàmiques amb joves, lectura, gestió de grups, intel·ligència emocional,... 


TÍTOLS ACADÉMICS I FORMACIÓ
  • LLICENCIAT PSICOLOGIA Universitat de València. Facultat de Psicologia 1993-1999.
  • HABILITACIÓ EDUCADOR SOCIAL Colegio Oficial de Educadores Sociales de Navarra. Març 2010.
  • POSTGRAU: TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA Centro Tesis. 2001-2003
  • POSTGRAU: MEDIACIÓ EN INTERVENCIÓ SOCIO EDUCATIVA Universitat de València- ADEIT 2003-2004.
Cursos
Nuevas perspectivas de intervención con Menores Infractores  
Dir. General de Política Social, Familias y Infancia, perteneciente Ministerio de Sanidad y Política Social. Octubre 2010-gener 2011.

Desenvolupament Socioafectiu UNED. Febrer-juliol 2010.

III curso Terapia Breve: maltrato infantil y familia Centro Reina Sofia.Abril 2010.

Técnicas de apoyo Psicológico y social en situaciones de crisis  UNED. Octubre 2008.

Mediación familiar y otros ámbitos de intervención Associació d’Operadors Familiars i Socials en col·laboració Griggs-Velázquez Institute, Tucson, EEUU. Impartido por Thelma Butts. Maig 2000.

Detección y prevención en el aula de los problemas del adolescente Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  Juliol 1999.

Manejo de la ira. Mediación de conflictos en situaciones de violencia Servicio de Mediación y Orientación Familiar. Abril 1999.

Prevención del abuso de drogas para jóvenes organitzat pel Consell de la Joventut.  Octubre 1995.